Tankar Om Yttre Och Inre Bon [SWE] PDF ePub eBook

Author:
title
 • Format Name: Tankar Om Yttre Och Inre Bon [SWE]
 • Author:
 • Publisher: Books on Demand
 • Data Published: 15 November 2013
 • ISBN: 9174634135
 • EAN:
 • Format eBook: PDF, Epub, DOCx, TXT
 • File Size: 11MB
 • Language: English
 • Number of Pages: 192 pages
 • Age+:
 • Rating:

Rating eBooks
Rating Download eBooks

AdvertisingFa manniskor i var tid agnar sin sjal, dess eviga val och sin Skapare nagon djupare tanke och omsorg. Sa oforstandiga har manniskorna inte alltid varit, och an idag inser forstas manga att man for att radda sin sjal och narma sig Gud och vinna Hans vanskap maste bedja - men hur gor man? I denna bok presenteras insikter och rad i detta amne fran en annan tid, men med en giltighet som overskrider tidsepokerna, i form av en tillforlitlig katolsk undervisning om bonen och dess olika stadier, fran vanlig enkel bon med ord till mystikens hojdpunkt, unio mystica och det andliga aktenskapet med Gud. Boken forfattades 1778 av fader Pierre-Joseph de Cloriviere, S.J. (1735-1820) pa forfragan av de fromma eremiterna pa Mont-Valerien i Paris, vilkas biktfader han var, och erbjuder lasaren en pa den karmelitiska och ignatianska spiritualiteten grundad, klar och koncis framstallning av hur man gar till vaga for att gora framsteg i bonelivet och overvinna de olika svarigheter man dar som oftast moter. I ett langre forord presenteras dessutom fader Clorivieres handelse- och larorika levnadshistoria. Sa har heter det i detta forord: "Vem skall da lasa denna bok? For praster och ordensfolk, som vill forkovra sig i det andliga livet och aven kunna ge kvalificerad vagledning till andra harom, utgor den utan tvekan en verklig guldgruva. Dess enkelhet, rattframhet och frihet fran tyngande larda utlaggningar gor den ocksa sarskilt lampad for alla kristtrogna som tar sin tro pa allvar och darfor vill fordjupa sitt boneliv och skrida framat pa helgelsens langa och ofta slingriga och tornestrodda stig. Det ar i sjalva verket svart att se hur nagon som onskar komma narmare Gud skulle kunna undga att dra nytta av den oskattbara vagledning och de manga insiktsfulla rad om det andliga livet som har ges pa sa gott som varenda sida. Ja, om man vill ta denna bok som vagvisare i sitt boneliv, torde man vilja lasa den inte endast en gang, utan gang pa gang for att finna ny naring och hjalp alltefterso

About Pierre-Joseph De Cloriviere

Pierre-Joseph Picot de Cloriviere, S.J. (1735-1820) var en fransk jesuit, tankare och mystiker som levde under den franska revolutionens tidevarv. Hans omfattande skriftstallarskap spanner over vida omraden- bl.a. var han en skarpsinnig kritiker av upplysningens och den franska revolutionens ideer, men ocksa dramatiker, poet och oversattare av Milton samt forfattare av flera djuplodande andliga och teologiska skrifter, varibland sarskilt marks hans omfattande och alltjamt opublicerade apokalypskommentar, hans biografi over S: t Louis-Marie Grignion de Montfort och hans nu till svenska oversatta lilla bok om bonen. Hans liv kom pa manga satt att bli mycket dramatiskt, da han beslot sig for att med fara for eget liv stanna kvar i Paris under revolutionen och terrorn for att dar som prast pa olika satt understodja de forfoljda katolikerna. Napoleon fruktade honom och lat sparra in honom i Tempeltornet, i samma rum som Ludvig XVI tidigare invantat sitt ode. Han grundade ocksa tva katolska ordenssallskap, Jesu hjartas sallskap (Societe du C ur de Jesus) och Marie hjartas sallskap (Societe du C ur de Marie), och kom pa sin alders host, efter Napoleons fall, att bli den som aterupprattade jesuitordens franska gren. Framfor allt var han en innerlig katolik och mystiker, som sjalv levde i det andliga aktenskapet med Gud och gjorde allt for att leda andra sjalar hem till Gud. Nar han avled 1820 var hans omgivning overtygad om att han var ett helgon

5 Comments

 •  
  Leonel
  23 July 2016

  Congratulations you two, and thanks for sharing. I hope your story inspires many more to create a path with such fulfillment. Thirty two years ago my wife and I, two years into our marriage, did something very similar. We sold nearly all of our possessions, bought bicycles and one way tickets to Europe to begin what became two years of life on the road. We pedaled and camped our way around the planet, working as we were inspired to Р in short term gigs from painting a house, or selling flowers for a roadside stand, to busking on street corners, or helping out the people we met along the way in some unexpetant harmonious give and take Р living well, below established poverty lines. Your concept of idle time, work time and leisure are well centered and provided, for us, a foundation that has helped us in our attempts to maintain balance along the way through our thirty years since. Granted, our wants have changed along the way, with subsequent homes and careers and children whom we've raised into their adulthood. But our needs were always realized to be few and easily attained should we ever need to make our choices accommodate such circumstances. I recommend the first excercise to everyone, young or old at some point in their life, that is to sell everything and set yourself up to live on the road in some suitable and harmonious manner. Our attachments to things and conventions are soon revealed to be figments of imagination. And when our needs are few, our wants are more easily fulfilled. Again thanks and I hope the hint of our story helps corroborate the value in yours. Best wishes.

  REPLY
 •  
  Frances
  10 March 2016

  Most people will take a few tries in designing websites. So using website builders such as Squarespace allows you to do this fairly quickly (you don't need to hire a professional designer to help you) Р just drag and drop!

  REPLY
  •  
   Littles
   8 May 2016

   I'm a PC user, but I do have an iPad. I don't believe in being exclusive either, which is why I now put all my ebooks everywhere I can. For Apple, I used to upload to SW but now to D2D as they are much faster at distributing it. My last ebook only took them half a day to distribute.

   REPLY
  •  
   Cergas
   23 February 2016

   I think CAT's matter a huge deal, but aesthetics are also very important for the reader experience.

   REPLY
 •  
  Clemments
  22 July 2016

  fantastic bloggerstar Flea of Flea Reads, one of our top 10 child book bloggers,?? is pictured and interviewed, and many of our favourite kid bloggers get a mention too. Well done

  REPLY

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

Latest Posts

Advertising